Usługi specjalistyczne:

  • przeglądy, konserwacje, naprawy oraz legalizacje sprzętu p-poż

  • badanie ciśnienia i wydajności w sieciach hydrantowych (wewnętrznych wraz z dokumentacją)

  • próby ciśnieniowe węży pożarniczych

  • próby ciśnieniowe zbiorników gaśnic i agregatów

  • oznaczanie obiektów znakami ewakuacyjnymi i p-poż. zgodnymi z PN

  • stały nadzór nad czynnościami z zakresu ochrony p-poż. na zlecenie klienta

  • fachowe doradztwo w doborze ilościowym i jakościowym sprzętu przeciwpożarowego

  • szkolenia w praktycznej obsłudze podręcznego sprzętu gaśniczego

  • napełnianie butli CO2


PROWADZIMY RÓWNIEŻ UBEZPIECZENIA 
502104019 z dojazdem do klienta