Sprzedaż sprzętu:

  • gaśnice oraz agregaty gaśnicze

  • skrzynki ochronne na gaśnice

  • hydranty wewnętrzne

  • szafki hydrantowe z wyposażeniem

  • znaki ewakuacyjne oraz p-poż.

  • armatura p-poż

  • inny sprzęt p-poż według zapotrzebowania klienta

  • opracowanie instrukcji

  • opracowanie instrukcji postępowania na wypadek pożaru


Przejmujemy odpowiedzialność za dotrzymywanie terminów przeglądów
(w przypadku podpisania umowy na konserwację i legalizację sprzętu p-poż.)

Oferowany sprzęt posiada wymagane certyfikaty dopuszczające
do eksploatacji w ochronie przeciwpożarowej